کابل شبکه (LAN)

کابل شبکه (LAN)
کابل شبکه (LAN)
کابل شبکه (LAN)
کابل شبکه (LAN)
کابل شبکه (LAN)
کابل شبکه (LAN)

کابل شبکه (LAN)

کابل شبکه (LAN) رسانا ای است که ما می توانیم به کمک آن اطلاعات را از یک دستگاه ( کامپیوتر ، سرور و … ) به دستگاه دیگری در شبکه محلی ( LAN ) منتقل کنیم.در حقیقت می توان گفت یک محیط انتقال یا رسانه انتقال میباشد که بوسیله آن دیتا منتقل میشود.

توضیحات:

کابل شبکه چیست؟

کابل شبکه (LAN) رسانا ای است که ما می توانیم به کمک آن اطلاعات را از یک دستگاه ( کامپیوتر ، سرور و … )  به دستگاه دیگری در شبکه محلی ( LAN ) منتقل کنیم.در حقیقت می توان گفت یک محیط انتقال یا رسانه انتقال میباشد که بوسیله آن دیتا منتقل میشود.

کابلهای زوج به هم تابیده یا مسی از پرمصرف ترین نوع  بشمار می آیند. این کابلهای مسی در گروه ها یا category های مختلف تولید شده که پرمصرفترین آن کابلهای cat5e و cat6 میباشد.البته کابلهای مسی شبکه از لحاظ نوع پوشش و محافظ کابل به چند نوع مختلف نیز تقسیم بندی می شوند که انواع کابلهای utp ، stp ، sftp ، fftp را شامل میشوند. کابل utp ساده ترین نوع کابلها بوده که محافظ خاصی ندارد و ولی دیگر کابل ها دارای پوشش آهنی بافته شده و یا فویل آلمینیومی میباشند.

در برخی موارد  از یک نوع کابل استفاده می شود و گاهی چندین کابل مورد استفاده قرار می گیرد. نوع کابل انتخاب شده برای یک شبکه مرتبط با توپولوژی شبکه، پروتکل و سایز شبکه می باشد. برای توسعه یک شبکه مناسب درک ویژگی های انواع مختلف کابل و چگونگی ارتباط آنها با سایر اجزای شبکه لازم است.

انواع آن :

•کابل زوج سیم به هم تابیده بدون محافظ (UTP)
• کابل زوج سیم به هم تابیده با محافظ (STP)
• کابل کواکسیال
• کابل فیبر نوری

کابلهای شبکه دارای استانداردهای متعددی بوده که در گروه‌های (Categories) متفاوت Cat5, Cate, Cat6, Cat7 تقسیم شده اند. سرعت و پهنای باند فرکانسی این نوع کابلها عبارتند از:

Cat5=100 Mhz         Cat5e=200 Mhz        Cat6 = 250,350 Mhz           Cat7=600,1000 Mhz

کانکتور استاندارد برای این کابلها ، از نوع RJ-45 می باشد. کانکتور فوق شباهت زیادی به کانکتور تلفن (RJ-11) دارد. هر یک از پین‌های کانکتور فوق می بایست بدرستی پیکربندی  گردند.