رادیوهای وایرلس

رادیوهای وایرلس
رادیوهای وایرلس
رادیوهای وایرلس
رادیوهای وایرلس
رادیوهای وایرلس
رادیوهای وایرلس
رادیوهای وایرلس
رادیوهای وایرلس
رادیوهای وایرلس
رادیوهای وایرلس

رادیوهای وایرلس

رادیو وایرلس یکی از رایج ترین تجهیزاتی است که جهت انتقال اطلاعات در مسافت های طولانی مورد استفاده قرار می گیرد . اطلاعات با استفاده از آنتن های بی سیم در فواصل بسیار زیاد ارسال می شود.

توضیحات:

رادیو بی‌سیم‌ در قالب دو گروه تقسیم بندی شده است که هر یک وظیفه و کاربرد خاص خود را دارند.

  • رادیو وایرلس indoor

  • رادیو وایرلس outdoor

دو مورد عنوان شده با وجود اینکه زیر شاخه‌های یک محصول هستند اما در برخی موارد اصلی با هم متفاوت می‌باشند، زیر شاخه‌های رادیو بی‌سیم از لحاظ عملکرد و نوع کاملا مختلف هستند به نحوی که نوع کارایی بسیار متفاوتی نسب به هم دارند علاوه بر این مشخصات فنی و ظاهری گوناگون و مختلفی دارند. تصور کنید بسته دیتا باید به مقصد منتقل شود در چنین حالتی دو راه در پیش رو دارد:

  • ارسال بسته با موج کوتاه که به واسطه رادیو بی‌سیم outdoor صورت می‌گیرد.
  • در حالت دوم که باید از امواج بلند استفاده شود این وظیفه بر عهده رادیو بی‌سیم indoor می‌باشد.

به بیان دیگر  رادیو بی‌سیم indoor و رادیو بی‌سیم outdoor دو نقطه مقابل هم هستند زیرا کمترین شباهتی در انتقال داده‌ها به واسطه این دو وجود دارد.