سیگیت

سیگیت

سیگیت، پیشگام در ارائه راهکارهای ذخیره‌سازی داده برای به اشتراک گذاری و نگهداری خاطرات و داده‌های تجاری

 

در طول سال‌ها، میزان اطلاعات ذخیره‌شده از چندین مگابایت تا چندین گیگابایت رشد داشته و همین امر، تاییدکننده نیاز به ذخیره و بازیابی موفق میزان گسترده‌ای از داده‌ها است. با رشد تقاضا برای فناوری ذخیره‌سازی، نیاز برای کارایی بیشتر و ظرفیت‌های پیشرفته‌تر نیز افزایش می‌یابد. امروزه، ذخیره‌سازی داده چیزی بیش از آرشیوکردن آن است؛ در واقع فراهم‌ساختن راهی برای تحلیل اطلاعات، شناخت الگوها و رفتارها، و زنده‌کردن دوباره تجربیات و خاطرات است. همچنین، راهی برای تحت کنترل درآوردن اطلاعات ذخیره‌شده برای رشد و نوآوری است. سیگیت، بر اساس میراثی از رهبری ذخیره‌سازی بنیان گذاشته شده که برای حل چالش دستیابی به داده بیشتر از اطلاعات موجود، که هر روز تولید می‌شود است. چیزی که با یک نوآوری در ذخیره‌سازی آغاز می‌شود، به سیستم‌ها و راهکارهایی تبدیل شده که سریع‌تر، قابل اطمینان‌تر و پرهزینه‌تر شده است. دیگر محدود به ذخیره‌سازی اطلاعات نیست، بلکه دستیابی و تفسیر سریع، بدون خطا و ایمن اطلاعات را نیز در بر می‌گیرد.